Sur-Ron Light Bee - Náhradní díly

Schéma 1
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
1_1 41100-YQ2B-0001 Frame Assy. (Without Painting) 200.5 x 692.5 x 440.5 4.8110 1
1_1 41100-YQ2B-0000-Y2 Frame Assy. (Silver-White) 200.5 x 692.5 x 440.5 4.8110 1
1_1 41100-YQ2B-0000-Y4 Frame Assy. (Black) 200.5 x 692.5 x 440.5 4.8110 1
1_1 41100-YQ2B-0000-Y5 Frame Assy. (Steel-Grey) 200.5 x 692.5 x 440.5 4.8110 1
1_1 41100-YQ2B-0000-Y6 Frame Assy. (Green) 200.5 x 692.5 x 440.5 4.8110 1
1_1 41100-YQ2B-0000-Y7 Frame Assy. (Red) 200.5 x 692.5 x 440.5 4.8110 1
1_1 41100-YQ2B-0000-Y8 Frame Assy. (Yellow) 200.5 x 692.5 x 440.5 4.8110 1
1_1 41100-YQ2B-0000-Y11 Frame Assy. (Blue) 200.5 x 692.5 x 440.5 4.8110 1
1_1 41100-YQ2B-0000-Y12 Frame Assy. (Orange) 200.5 x 692.5 x 440.5 4.8110 1
1_2 61000-YQ2A-0001 Rr. Fork Assy. (Without Painting) 189.5 x 519 x 158 2.0640 1
1_2 61000-YQ2A-0000-Y2 Rr. Fork Assy. (Silver-White) 189.5 x 519 x 158 2.0640 1
1_2 61000-YQ2A-0000-Y4 v eshopu! Rr. Fork Assy. (Black) 189.5 x 519 x 158 2.0640 1
1_2 61000-YQ2A-0000-Y5 Rr. Fork Assy. (Steel-Grey) 189.5 x 519 x 158 2.0640 1
1_2 61000-YQ2A-0000-Y6 Rr. Fork Assy. (Green) 189.5 x 519 x 158 2.0640 1
1_2 61000-YQ2A-0000-Y7 Rr. Fork Assy. (Red) 189.5 x 519 x 158 2.0640 1
1_2 61000-YQ2A-0000-Y8 Rr. Fork Assy. (Yellow) 189.5 x 519 x 158 2.0640 1
1_2 61000-YQ2A-0000-Y11 Rr. Fork Assy. (Blue) 189.5 x 519 x 158 2.0640 1
1_2 61000-YQ2A-0000-Y12 Rr. Fork Assy. (Orange) 189.5 x 519 x 158 2.0640 1
1_3 41520-YQ2A-0000 v eshopu! Seat Frame Assy. 189.5 x 174 x 430 1.1780 1
1_5 B3-009-08-020-F0 Screw (M8*20) 0.0096 4
1_6 B4-008-10-F0 Nut (M10*1.0) 0.0165 1
1_7 61260-YQ2A-0000 v eshopu! Rr. Fork Shaft 20 x 20 x 203 0.1290 1
1_8 B4-001-10-F1 Washer (Φ10-Φ20-2) 0.0030 1
Schéma 2
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
2_1 Rr. Fork Assy. 189.5 x 519 x 158 2.0440 1 Viz sekce 1-2
2_2 FB05-005-10-15-22-2 Washer (Φ10*Φ15*Φ22-2) 22.5 x 22.5 x 2 0.0030 2
2_3 B3-002-05-010-F0 Screw (M5*10) 0.0030 3
2_4 Z-6000-2Z-26-10-08 v eshopu! Rr. Fork Bearing 26 x 26 x 8 0.0035 4
2_5 32120-YQ2A-0000 v eshopu! Mid. Shaft Sleeve Guard (Plastic) 150.5 x 125 x 80.7 0.0660 1
2_6 B2-001-06-F2 Nut (M6) 0.0022 2
2_7 B1-004-06-035-F0 Bolt (M6*35) 0.0085 2
2_8 61210-YQ2A-0000 v eshopu! Tensioner 12 x 31 x 27 0.0140 2
2_9 B3-002-05-010-F0 Screw (M5*10) 0.0030 1
Schéma 3
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
3_1 32223-YQ2A-0000 v eshopu! Chain Guide 383.2 x 40.9 x 174.2 0.0000 1
3_2 FB03-001-06-012-F0 Chain Guide Mounting Screw A 0.0000 2
3_3 31311-YQ1N-0000 v eshopu! Rr. Wheel Fr. Fender 129.6 x 457.3 x 166.2 0.0000 1
3_4 B3-002-05-010-F0 Screw (M5*12) 0.0000 2
3_5 B4-001-05-F1 Flat Washer 0.0000 1
3_6 B2-018-05-010-F0 Cap Nut 0.0000 1
3_7 61237-YQ2A-0000 Rr. Fork Bumper Block 43 x 35.6 x 22.9 0.0000 1
3_8 61238-YQ2A-0000 Flanging Bush 18 x 18 x 5.5 0.0000 1
3_9 B3-002-05-012-F0 Mounting Screw A 0.0000 1
3_10 B3-001-05-030-F0 Mounting Screw B 0.0000 1
3_11 31218-YQ2B-0000 v eshopu! Fr. Fender Mounting Flanging Bush (DNM) 0.0000 3
3_12 FB03-001-06-012-F0 Screw (M6*12)(DNM) 0.0000 3
3_13 31211-YQ2B-0000 v eshopu! Fr. Fender (DNM) 0.0000 1
3_14 31211-YQ2A-0100 Fr. Fender (RST) 0.0000 1
Schéma 4
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
4_1 21100-YQ2A-0202 Controller (Sine Wave) 25KM/H 122 x 56.7 x 279 1.9020 1
4_1 21100-YQ2B-0101 v eshopu! Controller (Sine Wave) 45KM/H 122 x 56.7 x 279 1.9020 1
4_2 B8-001-06-016-F2 Screw (M6*16) 0.0000 5
4_3 B3-002-06-012-F1 Screw (M6*12) 0.0031 2
4_4 B3-002-06-010-F0 Screw (M6*10) 0.0000 2
4_5 21103-YQ2A-0000 Controller Uper Decoration Plate 120 x 42 x 1 0.0030 1
4_6 B3-002-05-010-F0 Screw (M5*10) 0.0030 2
4_7 26351-YQ2A-0000 v eshopu! Battery Charging Port Waterproof Rubber cap 85 x 36 x 15 0.0040 1
4_8 26000-YQ2A-0500 v eshopu! 60V/32Ah Lithium Battery 0.0000 1
4_10 21700-YQ2A-0800 Charger (220V, 10A) (CN Plug) 405 x 195 x 155 2.1060 1
4_10 21700-YQ2A-1000 Charger (110V, 10A) (US Plug) 405 x 195 x 155 2.1060 1
4_10 21700-YQ2A-1200 v eshopu! Charger (220V, 10A) (EU Plug) 405 x 195 x 155 2.1060 1
4_10 21700-YQ2A-1400 Charger (220V, 10A) (UK Plug) 405 x 195 x 155 2.1060 1
4_10 21700-YQ2A-1500 Charger (220V, 10A) (AU Plug) 405 x 195 x 155 2.1060 1
4_11 26220-YQ2A-0100 v eshopu! Battery BMS (60V Battery) 115 x 85 x 15 0.0000 1
4_12 26310-YQ2A-0200 v eshopu! Battery LCD Display 42 x 28 x 11 0.0000 1
Schéma 5
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
5_1 11100-YQ2A-0201 v eshopu! Motor Assy. 157.3 x 182.4 x 181.5 7.0880 1
5_2 B7-001-25-35-7 Oil Seal 35 x 35 x 7 0.0071 1
5_3 B6-003-05-016 Plain Circular Bond (5*5*16mm) 0.0020 1
5_4 13201-YQ2A-0100 v eshopu! Fr. Belt Pulley 65.2 x 65.2 x 21 0.2310 1
5_5 B2-006-12-F2 v eshopu! Nut (M12*1.25) 0.0152 1
5_6 FB03-004-006-F2 Screw (PB3.5*6) 0.0005 3
5_7 32332-YQ2A-0000 v eshopu! Bush, Fr. Belt Pulley Protection Cover 73.7 x 60.6 x 5.9 0.0050 1
5_8 32331-YQ2A-0000 v eshopu! Fr. Belt Pulley Protection Cover 41.5 x 116 x 119 0.0320 1
5_9 B3-002-06-010-F0 Bolt (M6*10) 0.0031 2
5_10 11216-YQ2A-0000 Motor Left Mounting Bush 20 x 20 x 19 0.0140 2
5_11 B3-001-08-040-F0 Screw (M8*40) 0.0149 1
5_12 11171-YQ2A-0000 Motor Position Adjuster 55 x 36.4 x 3 0.0220 1
5_13 11172-YQ2A-0000 Motor Position Adjuster Fix Plate 21 x 21 x 3 0.0040 2
5_14 B3-001-08-045-F0 Screw (M8*45) 0.0196 1
5_15 B3-001-08-020-F0 Screw (M8*20) 0.0096 1
5_16 B3-001-08-025-F0 Screw (M8*20) 0.0096 1
5_17 FB05-002-23-12-1-F3 Fr. Pulley Mounting Washer (Φ24*Φ10*1.6-3) Φ24 x Φ10 x 1.6-3 0.0150 1
5_18 21152-YQ2A-0000 v eshopu! Hall Sensor 210 0.0000 1
Schéma 6
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
6_1 32340-YQ2A-0000 v eshopu! Decoration Cover, Electric Lock 100.3 x 112.5 x 28.7 0.0260 1
6_2 B3-003-05-010-F0 Screw (M5*10) 0.0030 2
6_3 B4-007-05-F1 Split Damping Ring (Inner Dia. Φ5) 0.0005 2
6_4 32356-YQ2A-0000 Battery L Position Fixing Block (Plastic) 15.3 x 150.4 x 48.6 0.0130 1
6_5 B3-003-05-010-F0 Screw (M5*10) 0.0030 2
6_6 32357-YQ2A-0000 Battery R Position Fixing Block (Plastic) 15.3 x 150.4 x 48.6 0.0130 1
6_7 32361-YQ2A-0000 v eshopu! Controller Lower Decoration Cover 162.7 x 77.6 x 123.8 0.0370 1
6_8 B3-002-06-010-F0 Screw A (M6*10) 0.0031 2
6_9 FB03-003-04-013-F3 Screw B (M4*13) 0.0016 2
6_10 32358-YQ2A-0000 Battery Bottom Position Fixing Block (Plastic) 149.7 x 179.3 x 29 0.1490 1
6_11 B3-003-05-012-F0 Screw (M5*12) 0.0034 5
6_12 26343-YQ2A-0000 Battery Bottom Buffer Foam 125 x 148 x 3 0.0050 1
6_13 FB03-003-04-013-F3 Screw (M4*13) 0.0016 2
6_14 32365-YQ2A-0000 Fender, Belt Pulley (Plastic) 74.6 x 21.2 x 86.9 0.0160 1
6_15 FB03-003-04-013-F3 Screw (M4*13) 0.0016 2
6_16 B3-003-05-016-F0 Screw (M5*16) 0.0039 2
6_17 32353-YQ2A-0000 Battery Fr. Position Fixing Support Block (Plastic) 52.3 x 9.5 x 51.3 0.0080 1
6_18 32355-YQ2A-0000 Battery Rr. Fender (Plastic) 162.7 x 26 x 183.2 0.0890 1
6_19 FB03-001-06-012-F0 Screw (M6*12) 0.0031 2
6_20 B2-006-05-F2 Nut (M5) 0.0015 2
6_21 B3-002-06-012-F0 v eshopu! Screw (M6*12) 0.0031 2
6_22 26341-YQ2A-0000 Battery Fr. Buffer Foam 100 x 7.5 x 140 0.0100 1
6_23 26290-YQ2A-0000 v eshopu! Battery Compartment Cover Lock Hook 53.3 x 21.9 x 37.8 0.0300 1
6_24 32233-YQ2A-0000 v eshopu! Battery Compartment Cover Buffer Rubber 53 x 43.2 x 6.6 0.0140 1
6_25 32231-YQ2A-0000 v eshopu! Battery Compartment Cover (Plastic) 157.6 x 253.6 x 55.4 0.2140 1
6_26 B2-001-06-F2 Nut (M6) 0.0022 2
6_27 82129-YQ2A-0000 Battery Compartment Cover Decoration Label 44.5 x 18 x 2.8 0.0019 1
6_28 B3-002-06-012-F0 v eshopu! Screw (M6*12) 0.0031 2
6_29 41762-YQ2A-0000 v eshopu! Battery Compartment Cover Pin 10 x 10 x 34.5 0.0080 2
Schéma 7
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
7_1 32354-YQ2A-0000 Battery Rr. Support Block 81.6 x 88 x 116.5 0.1150 1
7_2 41690-YQ2A-0000 Battery Bottom Support Block 147.5 x 145.7 x 21.5 0.2480 1
7_3 FB03-001-06-016-F0 Screw A (M6*16) 0.0054 2
7_4 B3-001-06-010-F0 Screw B (M6*10) 0.0031 2
7_5 B4-009-06-014-F0 Motor Position Adjuster Limitation Pin (M6*14) 0.0026 1
7_6 B3-009-08-020-F0 Screw (M8*20) 0.0096 4
7_7 FB02-003-08-F2 Nut Clip (M8) 0.0096 4
7_8 41750-YQ2A-0000 v eshopu! Motor Protection Cover 148.4 x 230.4 x 156.7 0.2430 1
7_9 41740-YQ2A-0000 Controller Lower R Mounting Bracket 45.3 x 21.5 x 67.7 0.0350 1
7_10 41730-YQ2A-0000 Controller Lower L Mounting Bracket 45.3 x 21.5 x 67.7 0.0340 1
7_11 B3-002-06-010-F0 Screw (M6*10) 0.0031 4
7_12 B4-002-06-F2 Spring Washer (Φ6) 0.0005 4
7_13 B3-001-06-012-F0 Screw (M6*12) 0.0031 2
7_14 41710-YQ2A-0000 v eshopu! Controller Upper Mounting Bracket 104 x 22.6 x 44.5 0.0660 1
7_15 41670-YQ2A-0000 v eshopu! Battery Fr. Fender 140.2 x 249.6 x 61.7 0.1700 1
7_16 B3-002-06-020-F0 Screw (M6*20) 0.0031 2
7_17 B3-002-05-010-F0 Screw (M5*10) 0.0030 1
7_18 FB02-001-06-F2 Nut Clip (M6) 0.0031 2
7_19 B3-001-06-016-F0 Screw (M6*16) 0.0054 2
7_20 B4-002-06-F2 Spring Washer (Φ6) 0.0005 2
7_21 41755-YQ2A-0000 Motor Anticollision Block 95 x 79 x 37 0.0000 1
Schéma 8
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
8_1 51200-YQ2A-0000 Fr. Wheel Assy.With Off Road Tire 624 x 624 x 110 4.6000 1
8_1 51200-YQ2A-0010 Fr. Wheel Assy. With Off Road Tire (E-Mark) 624 x 624 x 110 4.6000 1
8_2 51230-YQ2A-0000 Fr. Tire Assy. 624 x 624 x 61.6 0.0000 1
8_2 51230-YQ2A-0010 Fr. Tire Assy. (E-Mark) 624 x 624 x 61.6 2.4600 1
8_3 51231-YQ2A-0000 Fr. Tire 624 x 624 x 61.6 2.0230 1
8_3 51231-YQ2A-0010 Fr. Tire (E-Mark) 624 x 624 x 61.6 0.0000 1
8_3 51231-YQ2A-0300 Fr. Tire 2.50-19 555 x 555 x 65 0.0000 1 Optional
8_3 51231-YQ2A-0301 Fr. Tire 2.50-19 (E-Mark) 555 x 555 x 65 0.0000 1 Optional
8_4 51232-YQ2A-0000 Fr. Wheel Inner Tube 585 x 585 x 50 0.3220 1
8_4 51232-YQ2A-0010 Fr. Wheel Inner Tube (E-Mark) 585 x 585 x 50 1.3220 1
8_5 51266-YQ2A-0000 Fr. Rim Band 665 x 20 x 1 0.0380 1
8_6 51270-YQ2A-0000 v eshopu! Fr. Rim Assy. 522 x 522 x 110 1.9030 1
8_7 51271-YQ2A-0100 Fr. Rim 522 x 522 x 46 1.6652 1
8_8 51290-YQ2A-0002 v eshopu! Fr. Wheel Spokes 216 x 8 0.0119 36
8_9 51210-YQ2A-0000 v eshopu! Fr. Wheel Hub Assy. 68 x 68 x 110 0.2259 1
8_10 51261-YQ2A-0000 v eshopu! Fr. Wheel Bush 32 x 32 x 19 0.0140 2
8_11 Z-6804-32-20-07 v eshopu! Fr. Wheel Bearing (Φ20*Φ32*7) 32 x 32 x 7 0.0030 2
8_12 52171-YQ2A-0001 v eshopu! Fr. Brake Disc 202.5 x 202.5 x 18 0.1950 1
8_13 FB03-006-05-010-F3 Screw (M5*10) 0.0030 6
8_14 51200-YQ2A-Z1 Fr. Wheel Assy. + Fr. Brake Disc 16O x 92 x 75 0.0000 1
Schéma 9
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
9_1 51350-YQ2A-0000 v eshopu! Rr. Wheel Shaft 20 x 20 x 184 0.1630 1
9_1 51350-YQ2B-0000 Rr. Wheel Shaft 20 x 20 x 184 0.1630 0 This longer one for mounting the Rr. Wheel fender brocket
9_2 51362-YQ2A-0000 v eshopu! Rr. Wheel L Setback Bush 22 x 22 x 29 0.0310 1
9_3 52280-YQ2A-0000 v eshopu! Rr. Brake Clipper Bracket 92 x 115.5 x 10 0.0310 1
9_4 FB03-006-06-013-F3 Screw (M6*13) 0.0031 6
9_5 52271-YQ2A-0001 v eshopu! Rr. Brake Disc 202.8 x 202.8 x 2 0.2070 1
9_6 51300-YQ2A-0000 Rr. Wheel Assy. 620.1 x 620.1 x 118 5.2876 1
9_6 51300-YQ2A-0200 Rr. Wheel Assy. (E-Mark) 0.0000 1
9_7 51230-YQ2A-0000 Rr. Tire Assy. 620.1 x 620.1 x 74.4 0.0000 1
9_7 51230-YQ2A-0010 Rr. Tire Assy. (E-mark) 2.4600 1
9_8 51231-YQ2A-0000 Rr. Tire 620.1 x 620.1 x 74.4 2.0230 1
9_8 51231-YQ2A-0010 Rr. Tire (E-Mark) 620.1 x 620.1 x 74.4 0.0000 1
9_8 51231-YQ2A-0300 Rr. Tire 2.50-19 585 x 585 x 95 0.0000 1 Optional
9_8 51231-YQ2A-0301 Rr. Tire 2.50-19 (E-Mark) 585 x 585 x 95 0.0000 1 Optional
9_9 51232-YQ2A-0000 Rr. Wheel Inner Tube 585 x 585 x 50 0.3220 1
9_9 51232-YQ2A-0010 Rr. Wheel Inner Tube (E-Mark) 585 x 585 x 50 0.0000 1
9_10 51266-YQ2A-0000 Rr. Rim Band 665 x 20 x 1 0.0380 1
9_11 51370-YQ2A-0000 v eshopu! Rr. Rim Assy. 500 x 500 x 111 2.1820 1
9_12 51310-YQ2A-0000 Rr. Wheel Hub Assy. 102 x 102 x 111 0.6456 1
9_13 51311-YQ2A-0000 Rr. Wheel Hub 102 x 102 x 111 0.5400 1
9_14 B7-001-20-37-7 Rr. Wheel Hub Oil Seal (Φ20-Φ37-7) 37 x 37 x 7 0.0040 2
9_15 Z-6202-35-15-11 Rr. Wheel Hub Bearing (Φ15*Φ35*11) 35 x 35 x 11 0.0090 2
9_16 51363-YQ2A-0000 Rr. Wheel Hub Inner Bush 19 x 19 x 74 0.0110 1
9_17 51271-YQ2A-0000 Rr. Rim 500 x 500 x 50 1.1811 1
9_18 51390-YQ2A-0100 Rr. Wheel Inner Spokes 212 x 8 0.0113 36
9_18 51390-YQ2A-0200 v eshopu! Rr. Wheel Outer Spokes 212 x 8.6 0.0000 36
9_19 13204-YQ2A-0000 v eshopu! Sprocket (48T) 198.9 x 198.9 x 6 0.4870 1
9_19 13204-YQ2A-0200 Sprocket (58T) 239.4 x 239.4 x 6 0.0000 1 Refitting Part
9_20 B3-001-08-016-F0 Screw (M8*16) 0.0085 5
9_21 51361-YQ2A-0000 v eshopu! Rr. Wheel R Setback Bush 28 x 28 x 36 0.0480 1
9_22 B2-006-12-F2 v eshopu! Nut (M12*1.25) 0.0152 1
9_23 51300-YQ2A-Z1 Rr. Wheel Assy + Rr. Brake Disc + Sprocket 622 x 622 x 128 0.0000 0
Schéma 10
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
10_1 22100-YQ2A-Z Head Light Assy. + Bracket 97 x 142.2 x 75.8 0.0000 1
10_2 22100-YQ2A-0200 v eshopu! Head Light Assy 91 x 85.5 x 63 0.0000 1
10_3 B3-002-06-010-F0 Screw (M6*16) 0.0000 4
10_4 41330-YQ2A-0200 v eshopu! Head Light Assy. Bracket 96.3 x 63.5 x 23.1 0.0000 1
10_5 B3-006-002-F1 Screw (ST2.9*9.5) 0.0000 2
10_6 25100-YQ2A-0100 v eshopu! Speedometer 40.2 x 58.4 x 20.5 0.0000 1
10_7 23200-YQ2A-0000 v eshopu! L Combination Switch Assy. 64.7 x 55.6 x 26 0.1380 1
10_10 27000-YQ2A-0100 v eshopu! Lock Set 29.8 x 31 x 43.2 0.0660 1
10_11 24601-YQ2A-0000 USB Waterproof Cap 84 x 36.5 x 14.5 0.0040 1
10_12 24600-YQ2A-0000 v eshopu! USB Interface 36.5 x 36.5 x 48.5 0.0200 1
10_13 B2-006-06-F2 Nut (M6) 0.0022 1
10_14 B4-001-06-F1 Washer (Φ6) 0.0005 1
10_15 B3-001-06-016-F0 Screw (M6*16) 0.0054 1
10_16 29310-NM1A-0000 Horn 65.8 x 94 x 36.7 0.1060 1
10_18 B1-008-06-016-F2 Screw A (M6*16) 0.0054 1
10_19 FB01-003-06-016-F2 Screw B (M6*16) 0.0054 1
10_20 81173-YQ2A-0000 GPS Upper Buffer Foam 34.2 x 24.8 x 2.8 0.0000 2
10_21 21260-YQ2A-0000 GPS Device 132 x 86 x 56 0.0000 1
10_23 81174-YQ2A-0000 GPS Lower Buffer Foam 1 x 321 x 2 0.0000 1
10_24 21230-YQ2A-0000 GPS Device Fixing Bracket 11 x 65 x 1 0.0000 1
10_25 41660-YQ2A-0000 v eshopu! Tail Light Mounting Bracket 46.9 x 62 x 36.4 0.0000 1
10_26 B2-006-05-F2 Nut (M5) 0.0000 2
10_27 22200-YQ2A-0000 v eshopu! Tail Light 94.3 x 30.8 x 33.4 0.0000 1
10_28 FB03-003-04-013-F3 Screw (M4*13) 0.0000 2
10_29 FB03-003-04-013-F3 Screw (M4*13) 0.0000 2
10_30 23400-YQ2A-0000 Side Stand Power-Off Switch Assy. 41.1 x 52 x 24.3 0.0000 1
10_33 23700-NM1A-0000 v eshopu! Acceleration Controller 90 x 53 x 84 0.0000 1
10_34 21300-YQ2A-0000 v eshopu! Converter Assy. 73.6 x 97.2 x 29.6 0.0000 1
10_35 FB03-003-04-013-F3 Screw (M4*13) 0.0000 2
10_36 FB03-003-04-013-F3 Screw (M4*13) 0.0000 2
Schéma 11
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
11_1 32300-YQ2A-0001 v eshopu! Seat Assy. (Plastic) 170 x 443 x 129 0.6380 1
11_2 31321-YQ2A-0000 v eshopu! Rear Fender (Plastic) 240.9 x 140.6 x 31.3 0.0580 1
11_3 31340-YQ2A-0000 v eshopu! Rear Fender Inner Plate (Plastic) 345 x 107.4 x 44.5 0.1090 1
11_4 B2-012-06-F2 Nut (M6) 0.0030 4
11_5 B5-004-R5075 v eshopu! Nylion Rivet (R5075) 0.0030 8
11_6 B4-001-6-F1 Washer 0.0005 4
Schéma 12
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
12_1 B3-006-003-F3 Screw(ST4.2*13) 0.0016 1
12_2 FB04-001-04-F2 Clip (M4) 0.0012 1
12_3 32351-YQ2A-0000 L Battery Lock Decoration Cover (Plastic) 71.9 x 163.6 x 96.2 0.0490 1
12_4 FB03-001-06-012-F0 Screw B (M6*12) 0.0031 2
12_5 32352-YQ2A-0000 R Battery Lock Decoration Cover (Plastic) 71.9 x 163.6 x 96.2 0.0490 1
12_6 B3-002-06-010-F0 Screw A (M6*10) 0.0031 2
12_7 27516-YQ2A-0000 Battery Compartment Lock decoration Ring (Plastic) 27 x 27 x 7.4 0.0007 1
Schéma 13
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
13_1 B3-001-08-035-F2 Bolt (M8*35) 0.0213 2
13_2 B4-001-08-F1 Washer (Φ8) 0.0010 2
13_3 55163-YQ2A-0000 v eshopu! Nylon Washer (Φ12-Φ20-2) 20 x 20 x 2 0.0010 2
13_4 55162-YQ2A-0000 v eshopu! Connection Rod Bush 12 x 12 x 16.5 0.0080 2
13_5 Z-HK1212-16-12-12 v eshopu! Rock Arm Full Component Niddle Roller Bearing 12 x 16 x 12 0.0066 2
13_6 55163-YQ2A-0000 v eshopu! Nylon Washer (Φ12-Φ20-2) 20 x 20 x 2 0.0010 2
13_7 55148-YQ2A-0000 v eshopu! Rr. Absorber Connection Rod 143 x 151.5 x 24.8 0.1470 1
13_8 B3-001-08-055-F2 Rr. Rock Arm Mounting Shaft (Half-Thread L55-M8) 0.0299 2
13_9 55140-YQ2A-0001 v eshopu! Rr. Rock Arm Assy. 42.6 x 122.6 x 36 0.1760 1
13_10 B7-001-12-16-3 Rock Arm Oil Seal 12 x 16 0.0006 4
13_11 Z-HK1212-16-12-12 v eshopu! Rock Arm Full Component Niddle Roller Bearing 12 x 16 0.0066 4
13_12 55142-YQ2A-0000 v eshopu! Rock Arm Bush 42.6 x 122.6 x 36 0.0147 2
13_13 55141-YQ2A-0001 Rock Arm 121 x 31 x 38 0.1760 1
13_14 B2-006-08-F2 Nut (M8) 0.0030 2
13_15 B3-001-08-050-F2 Screw (Half-Thread L50-M8) 0.0290 1
13_16 B2-006-08-F2 Nut (M8) 0.0030 2
13_17 55110-YQ2A-0300 Rr. Absorber 450LB (DNM) 290 x 75 x 110 1.1830 1
13_18 B3-001-08-045-F2 Screw (Half-Thread L45-M8) 0.0280 1
Schéma 14
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
14_1 42100-YQ2A-0000 v eshopu! L Foot Peg Assy. 146 x 42.5 x 48.2 0.2656 1
14_2 42111-YQ2A-0000 v eshopu! L Foot Peg 115.6 x 41.1 x 41 0.1120 1
14_3 42116-YQ2A-0000 Foot Peg Mounting Pin 12 x 12 x 42.9 0.0170 2
14_4 42122-YQ2A-0001 Foot Peg Connection Brocket 34 x 26 x 57 0.0880 2
14_5 42115-YQ2A-0000 Foot Peg Return Spring 25.1 x 29.5 x 17 0.0050 2
14_6 B4-001-08-F1 Washer (Φ8) 0.0010 2
14_7 B4-007-06-F1 Foot Peg Clip Spring Reed (Inner Dia. Φ6) 0.0005 2
14_8 42112-YQ2A-0000 v eshopu! L Foot Peg Mounting Bracket 120.5 x 121.4 x 30 0.1540 1
14_9 B2-006-10-F2 Nut (M10*1.25) 0.0035 2
14_10 B3-001-08-020-F0 Screw (M8*20) 0.0096 4
14_11 42212-YQ2A-0000 v eshopu! R Foot Peg Mounting Bracket 101.7 x 80.2 x 14 0.1060 1
14_12 42200-YQ2A-0000 v eshopu! R Foot Peg Assy. 146.7 x 42.5 x 44.5 0.2656 1
14_13 42211-YQ2A-0000 v eshopu! R Foot Peg 115.6 x 41.1 x 41 0.1130 1
14_14 41559-YQ2A-0000 Screw (M8*30) 0.0110 1
14_15 41550-YQ2A-0000 v eshopu! Side Stand 308.3 x 77.2 x 92.3 0.2140 1
14_16 41555-YQ2A-0000 Side Stand Spring Pin B 13 x 13 x 32 0.0022 1
14_17 B2-006-08-F2 Nut (M8) 0.0030 1
14_18 41556-YQ2A-0000 Side Stand Spring 19.5 x 19.5 x 106 0.0590 1
14_19 41550-YQ2A-1 v eshopu! Side Stand Assy. 325 x 26 x 64 0.0000 1
14_20 41550-YQ2A-2 Side Stand Assy.+L Foot Peg Mounting Bracket 404 x 195 x 135 0.0000 1
Schéma 15
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
15_1 51180-YQ2A-0100 v eshopu! Headset Assy. (Steel) 60.8 x 60.8 x 39 0.1480 1
15_2 51181-YQ2A-0100 Upper Headset Assy. (Steel) 60.8 x 60.8 x 12 0.0660 1
15_3 51182-YQ2A-0100 Lower Headset Assy. (Steel) 50 x 50 x 15 0.0800 1
15_4 51184-YQ2A-0100 Split Snap Ring 34 x 34 x 6.9 0.0000 1
15_5 51185-YQ2A-0100 Headset Decoration Screw Kit 11.3 x 11.3 x 39 0.1455 2 together with the headset
15_6 51183-YQ2A-0100 Handle Bar Stem Lock Cover 32 x 32 x 8.2 0.0095 2
15_7 51187-YQ2A-0000 Headset Tensioner 23.4 x 23.4 x 14.8 0.0000 2
15_8 51180-YQ2A-0200 v eshopu! Tapered Roller Bearing Headset 62 x 62 x 55 0.0000 1
15_9 51181-YQ2A-0200 Upper Headset Assy.(of Tapered Roller Bearing Headset) 53 x 53 x 30.3 0.0000 1
15_10 Z-32906X-47-30-12 v eshopu! Tapered Roller Bearing 47 x 47 x 12 0.0000 2
15_11 51182-YQ2A-0200 Lower Headset Assy.(of Tapered Roller Bearing Headset) 62 x 62 x 17 0.0000 1
15_16 23810-YQ2A-0100 L Hanldebar Grip (Grey) 60 x 60 x 125 0.0460 1
15_17 51150-YQ2A-0100 Steering Handle Bar (X Version) 760 0.3510 1
15_18 23900-YQ2A-0000 v eshopu! Electric Throttle 61 x 49 x 67.5 0.0810 1
15_19 23820-YQ2A-0100 R Handlebar Grip (Grey) 60 x 60 x 125 0.0520 1
15_20 51195-YQ2A-0000 Washer 1 (Φ34*Φ29*10) 34 x 34 x 10 0.0060 1
15_21 51196-YQ2A-0000 Washer 2 (Φ34*Φ29*15) 34 x 34 x 15 0.0110 1
15_22 B8-001-05-018-F0 Screw (M5*18, with washer) 0.0038 4
15_23 51190-YQ2A-0000 Handlebar Stem Assy. 87.5 x 49 x 56.3 0.1290 1
15_24 51000-YQ2B-0000 Fr. Absorber Assy. (DNM) 820 x 215 x 167 0.0000 1
15_25 51250-YQ2A-0000 Fr. Wheel Shaft (RST) 24 x 24 x 162 0.0000 1
15_25 51250-YQ2A-0300 v eshopu! Fr. Wheel Shaft (DNM) 24 x 24 x 171.5 0.0919 1
15_26 51000-YQ2A-0000 Fr. Absorber Assy. (RST) White 187.7 x 125 x 845.7 0.0000 1
15_26 51000-YQ2A-0400 Fr. Absorber Assy. (RST) Black 187.7 x 125 x 845.7 0.0000 1
15_27 54200-YQ2A-0300 Fr. R Absorber (DNM) 57.3 x 78.8 x 807 1.4700 1
15_28 54100-YQ2A-0300 Fr. L Absorber (DNM) 57.3 x 78.8 x 807 1.4900 1
15_29 52161-YQ2A-0000 Fr. Brake Clipper Bracket (RST) 102 x 36 x 10 0.0000 1
15_30 B3-001-06-018-F0 Screw (M6*18) 0.0000 2
15_31 54320-YQ2A-0300 v eshopu! Fr. Absorber Seal Assy. (DNM) (Φ46XΦ46X2.2 & Φ49XΦ49X3) 0.0520 2
15_32 51110-YQ2B-0000 v eshopu! Steering Stem Assy. 209 x 90 x 261.5 0.5295 1
15_33 51121-YQ2A-0300 Steering Stem Upper Connection Plate 499 x 71.5 x 20 0.1646 1
15_34 B3-001-05-014-F0 Screw (RST-M5*14) 0.0000 3 come together with the front absorber
15_34 B3-001-05-014-F0 Screw (DNM-M5*14) 0.0035 3 come together with the front absorber
15_35 32280-YQ2A-0300 v eshopu! R Fr. Absorber Protection Plate (DNM) 24.2 x 57.8 x 306.6 0.0000 1
15_35 32270-YQ2A-0300 v eshopu! L Fr. Absorber Protection Plate (DNM) 24.2 x 57.8 x 306.6 0.0000 1
Schéma 16
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
16_1 52200-YQ2B-0000 v eshopu! Rr. Brake Assy. 330 x 60 x 137 0.4000 1
16_2 52290-YQ2A-0100 Rr. Brake Clipper (Golden Color) With Mounting Screw M6*18 + Washer 88.4 x 38.9 x 52.7 0.1616 1
16_3 52191-YQ2A-0100 Brake Pad 40 x 25.3 x 4 0.0281 4
16_3 52191-YQ2B-0100 Brake Pad(silence) 40 x 25.3 x 4 0.0281 4
16_4 52240-YQ2A-0000 Rr. Brake Oil Hose 1620 0.0400 1
16_5 52210-YQ2B-0000 v eshopu! Rr. Brake Pump Assy. 117.1 x 53.4 x 163.2 0.1767 1
16_6 52111-YQ2B-0000 v eshopu! Brake Lever 103.8 x 27.9 x 14 0.0246 2
16_7 81138-YQ2A-0000 Nylon Wire Clip 2 (Φ6.35) 0.0010 2
16_8 81137-YQ2A-0000 Nylon Wire Clip 1 (Φ9.5) 0.0010 2
16_9 52100-YQ2B-0100 Fr. Brake Assy. 330 x 60 x 137 0.3800 1
16_9 52100-YQ2B-0300 v eshopu! Fr. Brake Assy.(silence) 0.0000 1
16_10 52110-YQ2B-0000 Fr. Brake Pump Assy. 117.1 x 53.4 x 163.2 0.1760 1
16_11 52140-YQ2A-0000 Fr. Brake Oil Hose 1100 0.0312 1
16_12 52190-YQ2A-0200 Fr. Brake Clipper (Golden Color) With Mounting Screw M6*18 + Washer 88.4 x 38.9 x 52.7 0.1616 1
16_13 52120-YQ2B-0000 v eshopu! Brake Power Off Switch Set (500mm) 0.0000 0
Schéma 17
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
17_1 13114-YQ2A-0600 O-Ring Roller Chain (106 links) 0.7560 1
17_1 13114-YQ2A-0100 Roller Chain (102 links) 0.0000 1 Refitting Part
17_1 13114-YQ2A-0700 O-Ring Roller Chain (112 links) 0.0000 1 Refitting Part
17_2 61234-YQ2A-0000 Mid. Shaft R Bush 15 x 15 x 17 0.0130 1
17_3 B3-003-06-025-F3 Screw (M6*25) 0.0080 6
17_4 B7-001-15-24-7 v eshopu! Mid. Shaft Sleeve R Oil Seal (Φ15-Φ24-7) 24 x 24 x 7 0.0011 1
17_5 13105-YQ2A-0000 v eshopu! Power Output Shaft Sprocket (14T) 64 x 64 x 8.5 0.0780 1
17_6 61280-YQ2A-0001 Mid. Shaft Sleeve Assy. 114 x 54 x 54 0.2780 1
17_7 Z-6000-2Z-26-10-08 v eshopu! Mid. Shaft Sleeve Bearing 26 x 26 x 8 0.0035 3
17_8 61282-YQ2A-0000 Mid. Shaft Sleeve Mid. Bush 15 x 15 x 81 0.0590 1
17_9 61281-YQ2A-0001 v eshopu! Mid. Shaft Sleeve 114 x 54 x 54 0.1700 1
17_10 B7-001-15-26-6 v eshopu! Mid. Shaft Sleeve L Oil Seal (Φ15-Φ26-6) 26 x 26 x 6 0.0012 1
17_11 13202-YQ2A-0100 v eshopu! Rr. Belt Pulley 136.5 x 136.5 x 17 0.2850 1
17_12 61233-YQ2A-0000 Mid. Shaft L Bush 15 x 15 x 12 0.0090 1
17_13 B3-001-06-016-F0 Screw (M6*16) 0.0054 6
17_14 13111-YQ2A-0100 v eshopu! Belt 210 x 137 x 15 0.0450 1
17_15 13211-YQ2A-0000 v eshopu! Primary Transmission Sprocket (13T) 0.0000 1 Refitting Part
17_16 13212-YQ2A-0000 v eshopu! Primary Transmission Sprocket (30T) 126 x 126 x 6.8 0.0000 1 Refitting Part
17_17 13117-YQ2A-0000 v eshopu! Primary Transmission Chain (42 links) 0.0000 1 Refitting Part
17_18 61270-YQ2A-Z Mid. Shaft Sleeve + Power Output Shaft Sprocket (14T) + Rr. Belt Pulley 137 x 137 x 134 0.0000 1
Schéma 18
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
18_1 24100-YQ2A-0200 v eshopu! Main Wire Assy. (1210mm) 1210 0.4240 1
18_3 21250-YQ2A-0000 v eshopu! Topple Over Sensor 41 x 57 x 39.5 0.0160 1
18_4 B2-012-03-F2 Nut (M3) 0.0030 4
18_5 B4-001-04-F1 Washer(Φ4) 0.0004 4
18_6 81153-NM1A-0000 Nylon Wire Clip 3 27.7 x 15.5 x 12 0.0012 1
18_7 23500-YQ2A-0000 Single Circuit Breaker 76.1 x 85.2 x 26.8 0.1550 1
18_8 81125-YQ2A-0000 Isolation Washer (Φ7*Φ3.2*5) 7 x 3.2 x 5 0.0020 4
18_9 B3-001-03-040-F2 Screw (M3*40) 0.0005 4
Schéma 19
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
19_1 71110-YQ2A-0001 v eshopu! Throttle Cable (960mm) 960 0.1000 1
19_2 FB03-004-008-F2 Screw (M5*8) 0.0028 1
19_3 81138-YQ2A-0000 Nylon Wire Clip 2 10.4 x 10.4 x 22 0.0010 1
19_4 81135-NM1A-0000 Rubber Strip 12 x 58 0.0014 2
19_5 81141-YQ2A-0000 Black Nylon Strip 8 x 11 x 200 0.0000 4
19_6 81147-YQ2A-0000 Wire Fixing Strip 4 x 150 0.0007 7
19_7 81181-YQ2A-0100 Rear Billboard (X Version) 164 x 90 x 1.8 0.0000 1
19_8 41591-YQ2A-0200 VIN Name Plate (CE) 31 x 65 x 1 0.0020 0
19_8 41591-YQ2A-0102 VIN Name Plate (EN15194) 31 x 65 x 1 0.0020 0
19_9 81182-YQ2A-0000 v eshopu! Front Number Plate 158.4 x 214.8 x 2 0.0000 1
Schéma 20
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
20_1 82120-YQ2A-0201-Y10 X Sticker (White) 0.0000 0
20_1 82120-YQ2A-0201-Y9 X Sticker (Green) 0.0000 0
20_1 82130-YQ2A-0000-Y10 Battery Compartment Cover Sticker (White) 0.0000 0
20_1 82130-YQ2A-0000-Y9 v eshopu! Battery Compartment Cover Sticker (Green) 0.0000 0
Schéma 21
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
21_1 55171-YQ2A-0000 Rr. Absorber Adaptor Assy. 50 x 32 x 24 0.0000 1 Refitting Part
Schéma 22
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
22_1 51200-YQ2A-0100 Fr. Super Motor Wheel Assy. 557.8 x 557.8 x 110 0.0000 1 Refitting Part
22_2 51231-YQ2A-0100 Fr. Super Motor Tire 557.8 x 557.8 x 70 0.0000 1 Refitting Part
22_3 51232-YQ2A-0100 Fr. Super Motor Inner Tube 540 x 540 x 54 0.0000 1 Refitting Part
22_4 51266-YQ2A-0100 Rim Band (Fr. Super Motor Wheel Rim) 17 inches 25 x 1 0.0000 1 Refitting Part
22_5 51271-YQ2A-0200 Fr. Rim (Super Motor) 54.5 x 456 x 456 0.0000 1 Refitting Part
22_6 51290-YQ2A-0200 Spokes (Fr. Super Motor Wheel) 221 0.0000 36 Refitting Part
22_7 51300-YQ2A-0100 Rr. Super Motor Wheel Assy. 575.8 x 575.8 x 111 0.0000 1 Refitting Part
22_8 51331-YQ2A-0000 Rr. Super Motor Tire 575.8 x 575.8 x 70 0.0000 1 Refitting Part
22_9 51332-YQ2A-0000 Rr. Super Motor Inner Tube 540 x 540 x 54 0.0000 1 Refitting Part
22_10 51266-YQ2A-0100 Rim Band (Rr. Super Motor Wheel Rim) 17 inches 25 x 1 0.0000 1 Refitting Part
22_11 51371-YQ2A-0000 Rr. Rim (Super Motor) 460 x 460 x 71.2 0.0000 1 Refitting Part
22_12 51390-YQ2A-0002 Spokes (Rr. Super Motor Wheel) 171 0.0000 36 Refitting Part
22_13 13204-YQ2A-0100 Sprocket (42T) 199 x 199 x 6 0.0000 1 Refitting Part
22_14 13114-YQ2A-0100 Roller Chain (102 links) 0.0000 1 Refitting Part
22_15 51200-YQ2A-Z2 Fr. & Rr. Super Motor Tire Kit 595 x 221 x 587 0.0000 1 Refitting Part
Schéma 23
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
23_1 13317-YQ2A-0000 Pedal 115 x 62 x 42 0.0000 1 Refitting Part
23_2 13343-YQ2E-0000 Crank Mounting Nut 0.0000 2 Refitting Part
23_3 13315-YQ2A-0000 Crank 160 x 32 x 23 0.0000 2 Refitting Part
23_4 13300-YQ2A-0000 Kick Pedal Assy. 510 x 365 x 130 0.0000 1 Refitting Part
Schéma 24
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
24_16 B3-002-06-012-F0 v eshopu! Screw (M6*12) 0.0031 4
24_17 31331-YQ2B-0000 v eshopu! Rr. Wheel Fender 327.1 x 170 x 60.6 0.2070 1
24_19 41490-YQ2B-0001 v eshopu! Rr. Wheel Fender R Mounting Bracket 143 x 14.4 x 324.4 0.2630 1
24_20 41480-YQ2B-0001 v eshopu! Rr. Wheel Fender L Mounting Bracket 143 x 14.4 x 324.4 0.2620 1
Schéma 25
# kód e-shop název mm kg počet Pozn.
25_1 82110-YQ2A-0000 Tool Kit 0.0000 1 Optional Part
25_2 0402140402 4-Pin Sleeve (For the mid. Shaft Mount or Dismount) 0.0000 1 Optional Part